Tiesitkö

Miksi kannattaa vakuuttaa ainakin kevyet ja kallisarvoiset lähetykset?

Huolitsijoilla ja rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Mikäli jotain sattuu, saamasi korvaus lasketaan rahdinkuljettajan vastuun mukaan. Korvaus on sidoksissa lähetyksen painoon.

”Lähetyksen vahingoittuminen tai katoaminen kansainvälisen maantiekuljetuksen tai siihen liittyvän terminaalikäsittelyn aikana oikeuttaa lakisääteisesti enintään 8,33 SDR/kg (CMR) korvaukseen, edellyttäen että rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta.”

SDR, PSYM ja CMR – mistä on kyse?

Rahdinkuljettajan vastuu määrittyy kansainvälisiä kuljetuksia säätelevien konventioiden mukaan. Alan yhteiset pelisäännöt on kirjattu Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiin määräyksiin (viimeisin versio PSYM2015, englanniksi NSAB2015).

Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset määrittelevät rahtikuljetusten huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi ne sisältävät määräykset vastuusta kuljetusoikeuden eri konventioiden mukaan. Yksi näistä konventioista on CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), joka osaltaan määrittelee kansainvälisten maantierahtikuljetusten kuljetussopimuksia ja niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Korvausvastuun rajoittamisessa kansainvälisissä konventioissa käytetään erityisnosto-oikeutta (Special Drawing Right, SDR) eli eräänlaista yleisvaluuttaa. SDR on kirjanpidollinen yksikkö, jonka arvo määräytyy Yhdysvaltain dollarista, eurosta, Japanin jenistä, Englannin punnasta sekä Kiinan juanista.

Lakisääteinen enimmäiskorvausvelvollisuus on CMR:n mukaisesti 8,33 SDR/kg vaurioituneen tai kadonneen lähetyksen osan bruttopainosta.

Mitä tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa käytännössä

Asiakas kuljettaa kauttamme maantiekuljetuksena Saksasta Suomeen arvokkaan lampun, joka on tilattu Suomessa avattavaan ravintolaan ja lamppu on tehty sinne mittatilaustyönä. Kuljetuksen aikana lamppu vaurioituu korjauskelvottomaksi. Lampun arvo on 10.000 € ja lampun paino on n. 50 kg.

Ilman kuljetusvakuutusta korvauksemme asiakkaalle on maksimissaan 8,33 SDR/kg (CMR/PSYM) eli noin 500 euroa. Mikäli asiakas olisi vakuuttanut lähetyksen kauttamme, olisi hän saanut korvauksen lähetyksen täydestä arvosta sekä kuljetuskustannuksista. Asiakkaalta veloitettu vakuutusmaksu olisi ollut n. 50 €.

Tästä syystä kannattaa vähintäänkin vakuuttaa kevyet ja kallisarvoiset lähetykset.

Kyseisen esimerkin olettamana on, etteivät vakuutuksen rajoitusehdot tai rahdinkuljettajan vastuuvapausehdot muuten tulisi sovellettavaksi ja edellyttäen että kuljetus on vakuutettu oikeasta arvosta.

Tahdotko kuulla lisää kuljetustesi vakuuttamisesta?
Täytä alla oleva lomake ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!