Tiesitkö

KULJETTAJAPULA ON EUROOPAN LAAJUINEN ONGELMA

Ajoneuvoja löytyy, mutta kuljettajia ei. Tämä on ongelma, joka vaivaa logistiikka-alaa paitsi Suomessa myös monessa muussa Euroopan maassa. Logistiikka-alalla kuljettajapulasta on puhuttu jo pitkään. Taustalla vaikuttaa muun muassa se, että miesvoittoisen alan keski-ikä on jatkuvasti kasvanut.
– Ala on valitettavasti päässyt vähitellen niin sanotusti ukkoutumaan. Joitakin vuosia sitten alan keski-ikä oli reilu 48 vuotta, kertoo Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen.

Ongelmana uudet vaatimukset ja negatiiviset mielikuvat

Etenkin edellisen taantuman aikaan vuonna 2009 alalla oli paljon poistumaa, eikä alalle ole tullut samassa suhteessa uutta väkeä. Suomessa on paljon pieniä kuljetusyrityksiä, joille on ennen usein löytynyt perheestä jatkaja.
– Nyt tilanne on se, että 2010-luvulla on EU:n kautta tullut ammattipätevyysdirektiivi ja uudenlaisia vaatimuksia. Tämä on nostanut kuljettajan ammattiin pääsyn vaatimuksia ja kustannuksia, Laitinen jatkaa kuljettajapulan taustoista.

Nykyään nuorten mielenkiinnosta käydään myös alati kovenevaa kilpailua. Kaikki toimialat pyrkivät herättämään nuorten kiinnostuksen, eikä logistiikka- ja huolinta-ala aina tahdo pärjätä kilpailussa.
– Logistiikka ei ole nuorten mielestä trendikästä. Mielikuvat logistiikka- ja huolinta-alasta ovat valtaosalla nuorista sellaisia, että se on tylsää kuljettamista, puuduttavaa, fyysistä ja vieläpä huonopalkkaista. Kun mielikuvat ovat tällaisia, on selvää, että ala ei ole nuorten kiinnostuksen kohteena. Toimialalla on nuorten mielikuvan oikaisemisessa ja muokkaamisessa edelleen paljon tekemistä, Laitinen sanoo.
– Logistiikka ja huolinta ovat kuitenkin monipuolisia ja jatkuvasti kehittyviä aloja, joiden parista löytyy hyvin monenlaisia uravaihtoehtoja, niin suorittavalla puolella kuin myös toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Jo pelkästään koulutuspolut alalle voivat kulkea niin ammattikoulun kuin yliopiston tai ammattikorkeakoulunkin kautta. Kun lisäksi työllisyysnäkymät ovat hyvät, niin kaikki mahdollisuudet mielikuvien kehittämiseen ovat olemassa. Logistiikka on todellisuudessa hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen ala.

Pula kuljettajista luo painetta hinnannousulle

Suomen sisäisestä tavaraliikenteestä hoidetaan noin 90% rekkakuljetuksina ja tavaraliikenteen tiekuljetuksina. Jos kuljettajia ei riitä kaikkiin kuljetuksiin, se näkyy kuljetusten kapasiteettipulana, kuljetusten viivästyksinä ja hintojen nousuna. Kalustoa kuljetusten hoitamiseen yleensä riittäisi, mutta jos kuljettajia ei löydy, syntyy kapeikko, joka vaikeuttaa kaikkia kuljetuksia.
– Lisäksi kuljettajan ammatissa ajo- ja lepoaikavaatimukset ovat todella tiukat. Eli vaikka keikkaa pukkaisi paljon ja vuorokauden tuntien mukaan voisi ajaa, niin lepo- ja ajoaikalainsäädännön rajoitukset tulevat usein vastaan, Laitinen lisää.