Palvelut

Kun kiire ei ole tulenpalava, kontti laivaan ja menoksi

On onni huomata, että hektisessäkin maailmassa kaikilla asioilla ei ole vielä kiire. Joskus prosessit on optimoitu siten, ettei ole merkitystä, tuleeko Espanjasta tilattu tavara perille viidessä päivässä vai kymmenessä. Silloin tavallista maantiekuljetusta parempi vaihtoehto voikin olla Short Sea -kuljetus, eli lyhyet Euroopan väliset merireitit, joihin yhdistetään yleensä rekka, joskus junakin.

Toisin kuin usein kuvitellaan, merireittejä hyödyntävä kuljettaminen ei ole merkittävästi maantieliikennettä hitaampaa. Toki rekalla Espanjassa tehdyn tilauksen voi saada perille Suomeen viidessä päivässä, mutta meriteitsekin matka voi taittua parhaimmillaan jopa kymmenessä. Englannista, Alankomaista ja Saksasta Short Sea -kuljetus tuo tavaran perille 5–8 vuorokaudessa.

Kovat kuoret suojaavat arvokasta lastia

Short Sea -kuljetukset ovat siis konttikuljetuksia, joissa kontti lastataan vuoroin laivaan ja vuoroin renkaille tai raiteille. Kun kuljetusmuodoksi valitaan kontti, asiakas lastaa kontin itse ja seuraavaksi sen sisältöön koskee vasta vastaanottaja. Sisältöä ei välissä pureta eikä siirrellä, jolloin siihen eivät pääse käsiksi ulkopuoliset kädet.

Mitä vähemmän käsittelykertoja kuljetukseen kuuluu, sitä pienempi on tavaroiden katoamis- tai särkymisriski. Kontit on myös mahdollista lukita ja sinetöidä, jolloin ne ovat erittäin turvallisia kuljetusmuotoja. Laivalla on turvallista kuljettaa erittäin arvokkaitakin kuljetuksia.

Kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä

Useimpien yritysten strategiassa on sekä ympäristöystävällisyys että kustannustehokkuus ja Short Sea -kuljetus vastaa näistä molempiin. Intermodal-kuljetuksien, joissa yhdistellään sekä merta, rautateitä että maanteitä, CO2-päästöt ovat pelkkiä maantiekuljetuksia matalammat ja näin kuljettamisen hiilijalanjälki on pienempi.

Toisaalta Short Sea -kuljetus on kustannuksiltaan erittäin kilpailukyinen kuljetusmuoto rekkarahtiin verrattuna. Siksi silloin, kun kuljetuksella ei ole tulenpalava kiire, on erittäin hyvä vaihtoehto lastata kontti laivaan.

Kiinnostavatko Short Sea -kuljetuksemme? Täytä alla oleva lomake, niin otamme yhteyttä ja kerromme lisää!