Palvelut

DHL Freight Storage

VARASTOINTIA PARHAIN RATKAISUIN

Haminassa, Suomen suurimman yleissataman HaminaKotkan alueella, sijaitsevat DHL Freight Suomen varastointi- ja transitopalvelut. Siistit ja lämmitetyt varastot sopivat monenlaisen, myös arvokkaan ja herkän, tavaran varastoimiseen. Ensi vuoden alusta palvelut toimivat uudella nimellä DHL Freight Storage.

Lisäarvoa jokaiseen tarpeeseen

Onko varastointi vain tavaran kasaamista hyllyyn odottamaan seuraavaa määränpäätään? Ei todellakaan. DHL Freight Storage tarjoaa asiakkailleen useita lisäarvopalveluita. Toimintamallit suunnitellaan jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Tavoitteena on toimia innovatiivisesti ja löytää erilaisia palveluita yhdistelemällä paras ratkaisu jokaiselle asiakkaalle.

Varastoinnin lisäksi suunnitellaan varastointiin suoraan liittyvät palvelut kuten tavaran käsittely ja erilaiset paperiasiat tullidokumenteista kuljetusasiakirjoihin. Pakkauksiin voidaan varastoinnin aikana lisätä vaikkapa uudet käyttöohjeet tai tarrat. Tuotteet voidaan myös pakata kokonaan uudelleen. Lisäksi DHL Freight Storage hoitaa yhteistyössä muiden DHL Freightin tiimien kanssa asiakkaan tarpeen mukaan myös huolinnan, kuljetukset ja erilaiset konsultointipalvelut

Yhteistyö Tullin kanssa tuo joustavuutta

Kaikki käytössä olevat varastot ovat tullivarastoja, joten Euroopan ulkopuolelta tuleva tullaamaton tavara voidaan säilyttää varastossa ilman tullausta niin sanotulla transitostatuksella. Näin asiakas ei joudu maksamaan tulleja ja veroja etukäteen, vaan tullaus voidaan hoitaa vasta sitten, kun asiakas tarvitsee tavaran käyttöönsä. Kauttakulkuliikenteen osalta voidaan myös kuljettaa tavaraa Venäjälle transitostatuksella suoraan Suomen läpi tullaamattomana.

DHL on AEO-toimija (Authorized Economic Operator) ja tekee erittäin läheistä yhteistyötä Tullin kanssa. Todennettu luotettavuus Tullin asiakkaana lisää toiminnan joustavuutta ja nopeutta myös omien asiakkaidemme suuntaan.

Erilaisten palveluiden joustava yhdisteleminen kuuluu DHL Freight Storagen toimintaan. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitetaan hyödylliset palvelut ja mietitään järkevin tapa toimia. Sujuva ja säännöllinen vuoropuhelu jokaisen asiakkaan kanssa on toiminnan ytimessä. Näin varmistetaan, ettei asiakkaan tarvitse huolehtia mistään ylimääräisestä.