Tiesitkö

Beware! Millaisia ovat liiketoiminnan suurimmat riskit 2019?

Vuosittainen Allianz Risk Barometer -tutkimus osoittaa, että yritysten ensisijaisia huolenaiheita maailmanlaajuisesti ovat edelleenkin perinteiset riskit, kuten toimitusketjun häiriöt ja erilaiset tietoverkkoon liittyvät ongelmat. Kasvaviin uhkiin nousivat tänä vuonna esimerkiksi ilmastonmuutos ja lainsäädännön sekä sääntelyn muutokset.

Johtuipa liiketoiminnan keskeytyminen mistä syystä tahansa,vaikutukset yrityksen liikevaihdolle ovat yleensä tuhoisat. Yritykset nostivatkin Allianz Risk Barometer -tutkimuksessa jo seitsemättä kertaa peräkkäin pahimmiksi uhiksi erilaiset liiketoiminnan keskeytymisriskit, kuten IT-järjestelmän pettämisen ja vakavat laatuongelmat. Listan kärkipäähän nousivat tänä vuonna tietoverkkoon liittyvät ongelmat.

Ilmastonmuutos ja poliittinen epävarmuus kasvavia uhkia liiketoiminnalle

Maailman poliittisen tilanteen muutokset, esimerkiksi Britannian odotettavissa oleva EU-ero, ovat uhka liiketoiminnalle, koska niistä seuraa todennäköisesti erilaisia häiriöitä toimitusketjuissa. Lainsäädännön ja sääntelyn muutokset eri puolilla maailmaa ovat myös lisänneet yritysten huolta mahdollisista kauppasodista ja tariffeista.

Ilmastonmuutos nousi tämän vuoden riskibarometrissä korkeammalle tasolle kuin koskaan aiemmin. Omaisuusvahinkojen ja toiminnan häiriöiden lisäksi ilmastonmuutoksella tulee todennäköisesti olemaan merkittävät vaikutukset sääntelyyn ja erilaisiin vastuisiin. Päästötavoitteet vaikuttavat jo nyt eri liiketoiminta-aloihin, kuten ilmailuun ja merenkulkuun.

Myös pätevän työvoiman puute esiintyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa kymmenen suurimman maailmanlaajuisen liiketoimintariskin joukossa – tähän ovat syynä mm. väestö- ja ikärakenteen muutokset sekä Brexit.

Allianz Global Corporate & Specialty julkaisee vuosittain Allianz Risk Barometerin. Se sisältää näkemyksiä 2485 vastaajalta 86 maasta 22 eri toimialalta. Tutustu myös laajempaan englanninkieliseen artikkeliimme aiheesta.